Cees van Hoek
mijn verzameling .
  meine Sammlung ..
    my collection ...
Hiernaast een keus van filatelistische vraagstukjes en een   impressie van stukken die in deze verzameling een plaats vonden :
Home Verzamelingen OG
Wanneer U een verzameling selecteert, verschijnen er 5 paginas. De eerste (kan) een inhoudsopgave tonen, tesamen met haar datum van samenstelling. Op de daarop volgende paginas kunnen enkele bezondere stukken uit deze collectie te zien zijn. De vierde pagina is voor de aankondiging van nieuwe aanwinsten of aktuële aanvullingen gereserveerd. Alle pagina’s kunnen vergroot worden door ze aan te klikken. En onder de vijfde pagina kunt U de hele verzameling bekijken. U kunt met de diastuuring elk blad aansturen, vergroten of de automatische voorgang onderbreken. Wenn Sie eine Sammlung anwählen, erscheinen hier 5 Seiten. Der 1. Seite kann den Erstellungsdatum und ein Inhaltsverzeichnis der Sammlung beinhalten. Die nächsten 2 Seiten sind für besondere Stücken aus dieser Sammlung vorgesehen. Die 4. Seite ist für die Ankündigung neuer Ergänzungen oder neue Teile dieser Sammlung vorgesehen. All diese Seiten können durch an zu klicken vergrössert werden. Unter der 5. Seite ist der ganze Sammlung einsehbar. Man kann mit der Dia-Steuerung jede Seite erreichen, vergrössern oder die automatischen Abläufe unterbrechen. After selection a collection, 5 pages will be displayed. The first page (can) contain a table of contents of the collection, as well as its date of compilation. The next two pages are reserved for special items within this collection. Page four is for announces of new items or new parts of the collection. All pages can be enlarged by clicking on them. The entire collection is shown on the fifth page. By means of the slideshow function, every page can be reached, enlarged and studied.  Ik wens U veel plezier!  Ich wünsche Ihnen viel Freude!  I hope you‘ll have a great time! Cees van Hoek
Jaar Beschrijving Status / te verwachten   N.O.I. gebruikt   N.O.I. FDC's N.O.I. enveloppen. N.O.I. briefkaarten   N.N.G. gebruikt N.N.G. FDC's Curašau gebruikt   Curašau FDC's Curašau enveloppen Curašau briefkaarten . Here are the following collections of the former colonies. geladen/gespeichert/stored In bewerking/In Arbeit/proceding Hier vindt U volgende verzamelingen van de overzeese gebieddelen. Hier finden Sie die folgende Sammlungen der vormaligen Kolonien.
TERUG / ZUR▄CK / BACK