Cees van Hoek
mijn verzameling .
  meine Sammlung ..
    my collection ...
Hiernaast een keus van filatelistische vraagstukjes en een   impressie van stukken die in deze verzameling een plaats vonden :
Home 'Back of the book'
Wanneer U een verzameling selecteert, verschijnen er 5 paginas. De eerste (kan) een inhoudsopgave tonen, tesamen met haar datum van samenstelling. Op de daarop volgende paginas kunnen enkele bezondere stukken uit deze collectie te zien zijn. De vierde pagina is voor de aankondiging van nieuwe aanwinsten of aktuële aanvullingen gereserveerd. Alle pagina’s kunnen vergroot worden door ze aan te klikken. En onder de vijfde pagina kunt U de hele verzameling bekijken. U kunt met de diastuuring elk blad aansturen, vergroten of de automatische voorgang onderbreken. Wenn Sie eine Sammlung anwählen, erscheinen hier 5 Seiten. Der 1. Seite kann den Erstellungsdatum und ein Inhaltsverzeichnis der Sammlung beinhalten. Die nächsten 2 Seiten sind für besondere Stücken aus dieser Sammlung vorgesehen. Die 4. Seite ist für die Ankündigung neuer Ergänzungen oder neue Teile dieser Sammlung vorgesehen. All diese Seiten können durch an zu klicken vergrössert werden. Unter der 5. Seite ist der ganze Sammlung einsehbar. Man kann mit der Dia-Steuerung jede Seite erreichen, vergrössern oder die automatischen Abläufe unterbrechen. After selection a collection, 5 pages will be displayed. The first page (can) contain a table of contents of the collection, as well as its date of compilation. The next two pages are reserved for special items within this collection. Page four is for announces of new items or new parts of the collection. All pages can be enlarged by clicking on them. The entire collection is shown on the fifth page. By means of the slideshow function, every page can be reached, enlarged and studied.  Ik wens U veel plezier!  Ich wünsche Ihnen viel Freude!  I hope you‘ll have a great time! Cees van Hoek
.
            Hier treft U de volgende uitgaven uit 'Back of the book’.                 Hier finden Sie die Ausgaben aus 'Back of the book‘.   On this page you'll find the folowing issues from 'Back of the book'. Jaar Beschrijving Status / te verwachten 1903-2000 Rol- en automaatzegels 1964-2007 Postzegelboekjes 1925-1933 Roltandingzegels 2012 / ‘Zwarte tulp’ en verdere poko’s 1921-1980 Luchtpostzegels 1870-1958 Portzegels 1913-2004 Dienstzegels 1877-1903 Telegramzegels 1921 Brandkastzegels 1916 Interneringszegels 1924 Postpakket-verrekenzegels 1884-1900 Postbewijszegels 1950-2000 Firstday covers
TERUG / ZURÜCK / BACK